Ateliere de lucru pentru familiarizarea cu Legea 52/2003

Ateliere de lucru pentru familiarizarea cu Legea 52/2003

În perioada 10 – 14 aprilie 2013, în cadrul proiectului Societatea Civilă pentru o administraţie performantă. Transparenţă şi eficienţă în administraţia publică din Bucureşti, au fost organizate workshop-uri pentru familiarizarea cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Workshop-urile au fost moderate de doamna Nicoleta Popescu, avocat în Baroul Bucureşti. Au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale.