Despre noi

Grupul de Investigaţii Politice (GIP)

  • GIP s-a înfiinţat în aprilie 2005 şi este o asociaţie a cărei principală activitate constă în monitorizarea activităţii autorităţilor publice şi a modului în care acestea administrează banii publici. De asemenea, realizează anchete şi analize referitoare la oamenii politici din România. Monitorizarea atentă şi obiectivă a activităţii administraţiei este făcută în scopul de a le sprijini în activitatea lor, dar şi de a le pune în situaţia de a da socoteală public despre modul în care îşi fac datoria. Totodată, prin anchetele şi analizele sale, îşi propune să depășească nivelul discursurilor generale despre performanţă în administraţia publică, transparenţă sau cheltuirea banilor publici şi să prezinte documente şi fapte, identificând clar problemele specifice. Solicitantul colaborează în activitatea sa cu numeroase organizaţii neguvernamentale şi cu instituții de presă.

 

Fundaţia Română pentru Democraţie (FRD)

  • FRD este o organizaţie independentă, neguvernamentală, înfiinţată în noiembrie 1992, la iniţiativa prof. Dr. Emil Constantinescu şi a directorului executiv al Fundaţiei, prof. Dr. Nicolae Anastasiu, M.C. al Academiei Române. FRD a fost recunoscută ca organizaţie de utilitate publică prin HG 1580 din 4 decembrie 2008.    FRD a fost implicată în numeroase proiecte de educaţie a tinerei generaţii (în colaborare cu Georgetown University, SUA), în proiecte de sprijinire a dezvoltării instituţiilor democratice în societatea românească (Administraţia în beneficiul cetăţeanului, în colaborare cu Fundaţia Robert Schuman, Franţa), ca şi în numeroase proiecte de interes general, cum ar fi cel destinat dialogului dintre cetăţeni şi administraţiile locale (în colaborare cu fundaţiile Hanns Seidel, Konrad Adenauer din Germania).
  • FRD a participat în proiectele Bucureşti, metropolă a secolului XXI (proiectul a constat în realizarea unei analize critice a stării actuale a Bucureştiului şi a avut ca finalitate publicarea unei broşuri cu informaţii utile şi prezentarea unor soluţii pentru o dezvoltare durabilă, ca rezultat a patru întâlniri pe diverse secţiuni ce au ca scop conştientizarea nevoii de schimbare a stării actuale a Bucureştiului prin aducerea subiectului în atenţia publică, prin dezbaterea problemelor urbanistice care afectează dezvoltarea capitalei României şi prin alinierea oraşului în rândul capitalelor europene. Obiectivul major l-a reprezentat studiul Bucureşti, metropolă a secolului XXI şi Habitat for Humanity International şi HfH România, în care ne-am dovedit capacitatea de a dezvolta relaţii pe multiple domenii cu autorităţile locale, de a oferi consultanţă prin intermediul specialiştilor noştri în urbanism, cadastru, construcţii, legislaţie, patrimoniu şi mediu.