Rezultatele proiectului

 

Rezultatele proiectului:

 

  • Va exista o reţea de 12 ONG-uri cu activitate în domeniul administraţiei publice, care au scopul comun de a se implica în mod activ în procesul decizional al administraţiilor publice.
  • O bază de date cu legislaţia relevantă din domeniul administraţiei publice locală alcătuită şi disponibilă ONG-urilor din reţeaua nou creată. Acest rezultat are ca urmare pe termen lung un acces sporit al ONG-urilor la informaţie.
  • Un site de promovare al reţelei de ONG nou înfiinţată. Site-ul încurajează ONG-urile similare să se înscrie în reţea şi oferă importante informaţii despre obiectivele şi reușitele sale.
  • Ghid de bune practici, care să însumeze cele mai importante informaţii din cadrul orelor de instruire şi formare.
  • Va exista o strategie de dezvoltare a reţelei de ONG-uri cu planificare în timp şi costuri în legătură cu posibilităţile de accesare de fonduri comunitare. Strategia include propuneri de proiecte viitoare şi toţi membrii reţelei dispun de câte un exemplar.
  • Cei 65 de angajaţi, voluntari şi/sau membri, care constituie grupul ţintă vor fi la finalul proiectului instruiţi în utilizarea şi aplicarea legilor: 544/2001, 52/2003 şi în atragerea de fonduri nerambursabile care să le faciliteze şi dezvolte activitatea ONG-ului. Cele 65 de persoane, constituind grupul ţintă, au acumulat atât cunoştinţe teoretice cât şi practice în domeniile/temele enunţate.
  • 2 acorduri de parteneriat semnate. 1 acord semnat între reţeaua de ONG-uri nou creată şi Primăria Capitalei şi un acord semnat între reţeaua de ONG-uri şi o primărie de sector, Bucureşti. Acordurile prevăd obligativitatea reţelei de ONG de a se implica în procesul decizional, iar din partea autorităţilor angajamentul de a le permite accesul la procesele decizionale şi de a le supune analizei propunerile.