Lansarea proiectului – Comunicat de presă

Lansarea proiectului – Comunicat de presă

Comunicat de presă
Bucureşti, 23 noiembrie 2012

Asociaţia Grupul de Investigaţii Politice, în parteneriat cu Fundaţia Română pentru Democraţie, lansează proiectul Societatea Civilă pentru o administraţie performantă. Transparenţă şi eficienţă în administraţia publică din Bucureşti.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Codul SMIS al proiectului este 36894.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 351.904,00 lei, din care 344.865,92 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 7.038,08 lei – cofinanţare eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea dialogului între ONG-uri şi administraţia publică în vederea eficientizării procesului managementului ciclului de politici publice în administraţia publică.

Scopul proiectului este reprezentat de realizarea unei reţele de ONG-uri care activează în domeniul administraţiei publice şi instruirea membrilor ei în vederea participării la luarea deciziilor autorităţilor locale din Bucureşti. Reţeaua creată va încheia două parteneriate, unul cu Primăria Capitalei, iar altul cu o primărie de sector. Parteneriatele vor asigura cooperarea dintre reţeaua de ONG-uri şi Primării pe termen lung.

Grupul ţintă al proiectului este constituit din angajaţii şi voluntarii ONG-urilor din cadrul proiectului, precum şi din voluntari sau membri ai altor 10 ONG-uri cu activitate în domeniul administraţiei publice. Grupul ţintă este format din aproximativ 65 de persoane.

Principalele activităţi ale proiectului sunt: crearea unei reţele de ONG-uri, realizarea unei baze de date cu legislaţia relevantă din domeniul administraţiei publice locale, realizarea unui site de promovare a reţelei de ONG-uri, seminarii, workshop-uri şi ateliere de lucru cu grupul ţintă, realizarea celor două parteneriate cu cele două autorităţi publice locale.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 10 luni la sediul Asociaţiei Grupul de Investigaţii Politice.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: o reţea de 12 ONG-uri cu activitate în domeniul administraţiei publice, un ghid de bune practici şi o strategie de dezvoltare a reţelei de ONG-uri, 65 de angajaţi şi voluntari din ONG-uri instruiţi în aplicarea Legilor 544/2011 şi 52/2003 şi în atragerea de fonduri nerambursabile, un acord de parteneriat cu Primăria Capitalei şi un acord de parteneriat cu o primărie de sector, crearea unei baze de date cu legislaţia relevantă pentru domeniul administraţiei publice locale, un site de promovare a reţelei de ONG-uri.

Persoana de contact este Mihaela Marcu, managerul de proiect, telefon 031.101.22.26, fax 031.102.04.88, email mihaelam@constantinescu.ro, office@grupul.ro