Proiecte în dezbatere publică la Primăria Capitalei – februarie 2016

FEBRUARIE 2016

Proiectul nr. 1161 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- DRUMUL COOPERATIVEI NR. 20A, SECTOR 5, BUCURESTI Termen pentru primirea recomandărilor: 18 februarie 2016

Proiectul nr. 1162 Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea oportunitatii delegarii prin concesiune a activitatii de salubrizare- deratizarea, dezinfectia si dezinsectia in Municipiul Bucuresti si Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Bucuresti Termen pentru primirea recomandărilor: 25 februarie 2016

Proiectul nr. 1163 Proiect de hotarare privind aprobarea documentattiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) -lntr. GAESTI nr. 6, sectorul 5, Bucuresti Termen pentru primirea recomandărilor: 27 februarie 2016