Proiectele Primăriei Municipiului Bucureşti

Total proiecte: 253

Valoarea totală: 16.672.516.316 RON

Domenii:

– Infrastructura: 81 proiecte, valoare: 8007276212 RON
– Dezvoltarea oraşului, reabilitare, prezervarea patrimoniului cultural, reglementare: 87 proiecte, valoare: 8482352404 RON
– Asistenţa socială: 8 proiecte, valoare: 10891700 RON
– Prezervarea patrimoniului locativ: 77 proiecte. valoare: 171996000 RON

Direcţii iniţiatoare:
Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic: 7 proiect(e)
Biblioteca Metropolitană Bucureşti: 2 proiect(e)
Centrul de cultură Palatele Brancoveneşti: 1 proiect(e)
Cabinet Primar General: 2 proiect(e)
Centrul de Planificare Urbană şi Metopolitană Bucureşti: 33 proiect(e)
Direcţia Coordonare Reglementare Infrastructură: 1 proiect(e)
Direcţia Evidenţa Imobiliară şi Cadastrală: 1 proiect(e)
Direcţia Generală de Asistenţa Socială a Municipiului Bucureşti: 10 proiect(e)
Direcţia de Investiţii: 82 proiect(e)
Direcţia Managementul Calităţii: 2 proiect(e)
Direcţia Protecţia Mediului şi Educaţie Eco-civică: 4 proiect(e)
Direcţia Relaţii Internaţionale: 1 proiect(e)
Direcţia Sisteme Informatice: 14 proiect(e)
Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei: 31 proiect(e)
Direcţia Utilităţi Publice: 25 proiect(e)
Direcţia Venituri: 1 proiect(e)
Muzeul Municipiului Bucureşti: 3 proiect(e)
RADET: 9 proiect(e)
Regia Autonomă de Transport Bucureşti: 23 proiect(e)
Teatrul Odeon: 1 proiect(e)

Nr.
Crt.
Denumire Proiect An incepere
executie
An incheiere
executie
Directia initiatoare
001 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2007 2010 D.Inv.;.
002 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2009 D.Inv.;.
003 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2004 2006 D.Inv.;.
004 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2003 2006 D.Inv.;.
005 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2009 D.Inv.;.
006 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2008 D.Inv.;.
007 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2002 2006 D.Inv.;.
008 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2009 D.Inv.;.
009 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
010 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
011 Nod Intermodal Regional de importanta europeana – comuna 1 Decembrie 0 0 C.P.U.M.B.;
012 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2007 2010 D.Inv.;.
013 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
014 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
015 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
016 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2008 D.Inv.;.
017 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
018 Ghiseu Virtual de Plati ;Portalul pentru plata amenzilor si declaratii catre politie (PAD). 2005 2006 D.V.;
019 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2007 2009 D.Inv.;.
020 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2005 2007 D.Inv.;.
021 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
022 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
023 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2009 D.Inv.;.
024 Consolidarea cladirilor de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2008 D.Inv.;.
025 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
026 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
027 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2009 D.Inv.;.
028 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2004 2006 D.Inv.;.
029 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
030 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
031 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
032 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2007 2010 D.Inv.;.
033 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2009 D.Inv.;.
034 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
035 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2008 D.Inv.;.
036 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2008 D.Inv.;.
037 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2007 2010 D.Inv.;.
038 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2003 2006 D.Inv.;.
039 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
040 Centura Verde – Galbena componenta structuranta, regionala si metropolitana, a teritoriului bucurestean, sector de analiza si interventie A 0 0 C.P.U.M.B.;
041 Centura Verde – Galbena componenta structuranta, regionala si metropolitana, a teritoriului bucurestean, sector de analiza si interventie B 0 0 C.P.U.M.B.;
042 Centura Verde – Galbena componenta structuranta, regionala si metropolitana, a teritoriului bucurestean – sector de analiza si interventie C 0 0 C.P.U.M.B.;
043 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2007 2009 D.Inv.;.
044 Informare bucuresteni prin Biblioteca Publica a BucurestiloreBMB (electronic B.M.B.;) 2006 2007 D.S.I.;D.C.;
045 Bucuresti.ro – Portal regional 2006 2007 D.S.I.;
046 Consultanta pentru optimizarea proceselor organizationale si informatice in PMB 2005 2006 D.S.I.;
047 Extinderea Sistemului informatic integrat pentru Managementul Activitatilor la primariile de sector, regii, administratii, alte unitati din subordinea CGMB 2006 2008 D.S.I.;
048 Harta navigabila pentru Bucuresti 2006 2007 D.S.I.;D.T.D.S.C.;
049 Integrarea componentei educationale in banca de date urbana a Municipiului Bucuresti 2006 2007 D.S.I.;
050 Nomenclator numere postale 2006 2007 D.S.I.;
051 Semnatura electronica 2006 2007 D.S.I.;
052 Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Activitatilor in P.M.B.; (SIIMAPMB) 2003 2006 D.S.I.;
053 Sistem geospatial de e-government pt. planificarea si controlul dezvoltarii urbane – Planul coordonator anual 2005 2006 D.S.I.;D.C.R.I.;
054 Sistem interactiv teritorial de informare a cetatenilor (SITIC) 2006 2007 D.S.I.;
055 Studiu privind cresterea interoperabilitatii dintre retele si utilizarea de standarde deschise (OSS) 2006 2007 D.S.I.;
056 Studiu privind dezvoltarea accesului de banda larga in reteaua metropolitana 2006 2006 D.S.I.;
057 Studiu privind realizarea unui Sistem geospatial de e-government pt. planificarea si controlul dezvoltarii urbane 2005 2006 D.S.I.;
058 Proiect RADET Achizitionarea de echipamente de automatizare si Servicii Asociate 0 2007 R.A.D.E.T.;
059 Proiect RADET Achizitia de lucrari montaj vane de echilibrare in blocuri 0 2008 R.A.D.E.T.;
060 Proiect RADET Achizitia de lucrari montaj pompe si echipamente de automatizare in 305 puncte termice 0 2007 R.A.D.E.T.;
061 Proiect RADET Achizitia de lucrari montaj pompe si echipamente de automatizare in 239 puncte termice 0 2007 R.A.D.E.T.;
062 Proiect RADET Achizitia de Pompe, Convertizoare de Frecventa si Servicii Asociate 2005 2007 R.A.D.E.T.;
063 Proiect RADET Achizitia de vane cu obturator sferic actionate manual pentru circuitele de agent termic primar si secundar incalzire si Servicii Asociate 0 2008 R.A.D.E.T.;
064 Proiect RADET Achizitia de vane cu obturator sferic actionate manual pentru circuitele de apa calda de consum si recirculatie si Servicii Asociate 0 2007 R.A.D.E.T.;
065 Proiect RADET Achizitia de vane cu balansare si Servicii Asociate 0 2008 R.A.D.E.T.;
066 Proiect RADET Achizitia de Servicii de Consultanta 2004 2007 R.A.D.E.T.;
067 Acte de identitate pentru persoane fara adapost 2006 2007 D.G.A.S.M.B.;.
068 Proiect de imbunatatire a conditiilor sociale oferite persoanelor fara adapost de pe raza municipiului Bucuresti 2006 2007 D.G.A.S.M.B.;.
069 Infiintarea unui centru rezidential pentru persoane adulte fara adapost in municipiul Bucuresti 2006 2007 D.G.A.S.M.B.;.
070 Proiect de asigurare a unei locuinte persoanelor tinere fara adapost beneficiare ale Legii 116/2003 – Din nou cu casa. 2006 2007 D.G.A.S.M.B.;.
071 Centrul Copiii Strazii – centru de monitorizare 2006 2006 D.G.A.S.M.B.;.
072 Stimularea voluntariatului in asistenta sociala la nivelul municipiului Bucuresti 2006 2006 D.G.A.S.M.B.;.
073 Centrul de voluntariat Anima 2006 2007 D.G.A.S.M.B.;.
074 Nevoi – resurse in domeniul asistentei sociale la nivelul municipiului Bucuresti 2006 2006 D.G.A.S.M.B.; si Facultatea de Sociologie a Universitatii Bucuresti.
075 ASK – IT 2006 2008 D.G.A.S.M.B.; si partenerul strain.
076 Infiintarea Centrului de Informare Turistica 2005 2006 A.M.P.T.; – autoritatea contractanta
077 Arta si traditie 2006 2007 D.G.A.S.M.B.; si Fundatia Romani Criss.
078 Lucrari de consolidare, reparatii, restaurare si modernizare la Muzeul Theodor Aman 2004 2006 M.M.B.; – autoritatea contractanta
079 Lucrari de reamenajare sala de spectacole 2006 2006 T.O.; – autoritate contractanta
080 Lucrari de consolidare la Filiale ale Bibliotecii Metropolitane Bucuresti 2006 2007 B.M.B.; – autoritate contractanta
081 Charles de Gaulle 2006 2006 A.M.P.T.; – autoritatea contractanta
082 Lucrari de consolidare, reparatii, restaurare si modernizare la Muzeul George Severeanu 2004 2006 M.M.B.; – autoritatea contractanta
083 Lucrari de consolidare, modernizare si reparatii sediu central 2002 2006 B.M.B.; – autoritate contractanta
084 Monumentul Luptei anticomuniste – Aripi 2006 2007 A.M.P.T.; – autoritatea contractanta
085 Lucrari de consolidare, reparatii, restaurare si modernizare la urmatoarele filiale ale Muzeului Municipiului Bucuresti: Muzeul Gheorghe Tattarascu, Muzeul de arta populara Nicolae Minovici, Muzeul Casa Cesianu, Observatorul Astronomic Vasile Urseanu 2006 2006 M.M.B.; – autoritate contractanta
086 Signalectica monumente 2006 2006 A.M.P.T.; – autoritatea contractanta
087 Iluminare arhitecturala a principalelor monumente ale Capitalei. 2006 2006 A.M.P.T.; – autoritatea contractanta
088 Ansamblul monumental dedicat fondatorilor Uniunii Europene 2006 2006 A.M.P.T.; – autoritatea contractanta
089 Restaurare, reabilitare si protectie – Arcul de Triumf 0 0 A.M.P.T.; – autoritatea contractanta
090 Ansamblul Oltenitei-Vitan Barzesti 2007 2010 D.Inv.;
091 Lucrari tehnico-edilitare bloc 10 ansamblul Desisului 2007 2008 D.Inv.;
092 Bloc 10 ansamblul Desisului 2007 2009 D.Inv.;
093 Lucrari tehnico-edilitare bloc 11 ansamblul Desisului 2007 2008 D.Inv.;
094 Bloc 11 ansamblul Desisului 2007 2009 D.Inv.;
095 Bloc 25A ansamblul Rahova-Salaj-Progresului (trafic Greu) cu lucrarile tehnico-edilitare aferente 2008 2010 D.Inv.;
096 Bloc 31A ansamblul Rahova-Salaj-Progresului (trafic Greu) cu lucrarile tehnico-edilitare aferente 2008 2010 D.Inv.;
097 Bloc A34 ansamblul Drumul Taberei- Drumul Sarii cu lucrarile tehnico-edilitare aferente 2008 2010 D.Inv.;
098 Bloc A35 ansamblul Drumul Taberei- Drumul Sarii cu lucrarile tehnico-edilitare aferente 2008 2010 D.Inv.;
099 Bloc D1A ansamblul Ghermanesti 2007 2008 D.Inv.;
100 Bloc D1B ansamblul Ghermanesti 2007 2008 D.Inv.;
101 Bloc D4 ansamblul Ghermanesti 2007 2008 D.Inv.;
102 Bloc M 1 tronson 2 ansamblul Strapungere Marasesti 2005 2007 D.Inv.;
103 Bloc M 55 ansamblul Strapungere Marasesti 2006 2008 D.Inv.;
104 Bloc M 8 ansamblul Strapungere Marasesti 2006 2008 D.Inv.;
105 Lucrari tehnico-edilitare bloc M 1 tronson 2 ansamblul Marasesti 2007 2008 D.Inv.;
106 Lucrari tehnico-edilitare bloc M 55 ansamblul Marasesti 2007 2008 D.Inv.;
107 Lucrari tehnico-edilitare bloc M 8 ansamblul Marasesti 2007 2008 D.Inv.;
108 Bloc P32 ansamblul Petre Ispirescu cu lucrarile tehnico-edilitare aferente 2008 2010 D.Inv.;
109 Bloc P35 ansamblul Petre Ispirescu cu lucrarile tehnico-edilitare aferente 2008 2010 D.Inv.;
110 Bloc P38a ansamblul Petre Ispirescu cu lucrarile tehnico-edilitare aferente 2008 2010 D.Inv.;
111 Bloc P67a ansamblul Petre Ispirescu cu lucrarile tehnico-edilitare aferente 2008 2010 D.Inv.;
112 Bloc PR6 ansamblul Ghermanesti 2007 2008 D.Inv.;
113 Lucrari tehnico-edilitare bloc V34B ansamblul Vitan-Dudesti 2007 2008 D.Inv.;
114 Bloc V34B ansamblul Vitan-Dudesti 2007 2009 D.Inv.;
115 Bloc V53A ansamblul Dudesti-Vitan cu lucrarile tehnico-edilitare aferente 2008 2010 D.Inv.;
116 Bloc V53B ansamblul Dudesti-Vitan cu lucrarile tehnico-edilitare aferente 2008 2010 D.Inv.;
117 Bloc V72 ansamblul Sebastian-Calea 13 Septembrie cu lucrarile tehnico-edilitare aferente 2008 2010 D.Inv.;
118 Consolidare Circul Globus 2007 2008 D.Inv.;
119 Complex de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri 0 2007 D.Inv.;
120 Consolidare sediu PMB prin metoda izolarii bazei 2006 2007 D.Inv.;
121 Actualizarea planurilor topografice ale Municipiului Bucuresti la scara 1:500 si 1:2000, obtinerea ortofoplanului 0 0 D.E.I.C.;
122 Realizarea Hartii acustice si a sistemului de monitorizare a zgomotului pentru municipiul Bucuresti 2005 2008 D.P.M.E.E.C.;
123 Audit supraveghere SMC/ PMB pentru Managementul serviciilor de administratie publica locala conform SR EN ISO 9001:2001 2004 2006 D.M.C.;
124 Audit supraveghere SMM/ PMB pentru Managementul mediului aplicat serviciilor de administratie publica locala conf. SR EN ISO 14001:2005 2005 2007 D.M.C.;
125 Ansamblul de locuinte Sos.Nordului (Complex Sat Francez) 2007 2008 D.Inv.;
126 Modernizare si extindere Teatrul Constantin Tanase – sala Calea Victoriei 2006 2008 D.Inv.;
127 Consolidare Teatrul de Vara Herastrau 2004 2007 D.Inv.;
128 Blocurile A, B, C, D – zona I7 ansamblul Dudesti-Vitan 2008 2010 D.Inv.;
129 Arena Bucurestilor 2006 2008 C.P.G.;
130 Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Romania 2006 2008 C.P.G.;
131 Lucrari de reamenajare si extindere la Parcul Mogosoaia si zona strand 2006 2006 C.C.P.B.P.B.M.; – autoritatea contractanta
132 Extinderea retelelor de apa si canalizare din incinta Gradinii Zoologice a municipiului Bucuresti – contract de executie 2005 2006 D.U.P.;
133 Refaceri si completari in sistemul de canalizare al municipiului Bucuresti – refacerea canalului colector din Splaiul Unirii, mal stang intre sos. Mihai Bravu si str.Foisorului 2005 2006 D.U.P.;
134 Extinderea retelei de canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti – str.Juverdeanu, Campului si Salajeni 2005 2006 D.U.P.;
135 Reabilitarea ecologica a salbei de lacuri de pe raul Colentina 2006 0 D.U.P.;
136 Reabilitarea serviciului de cismele publice cu jet din municipiul Bucuresti 2006 2007 D.U.P.;
137 Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in cartierul Olimpia sector3 2006 2008 D.U.P.;
138 Extindere retea de canalizare pe strazi de pamant din municipiul Bucuresti 2006 2007 D.U.P.;
139 Extindere retea de alimentare cu apa pe strazi de pamant din municipiul Bucuresti 2006 2007 D.U.P.;
140 Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare pe strazi de pamant din municipiul Bucuresti 2006 2008 D.U.P.;
141 Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apa si canalizare, sect.1si 6 – proiectare 2006 2006 D.U.P.;
142 Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apa si canalizare, sect.1si 6 – executie 2006 2010 D.U.P.;
143 Alimentare cu apa, canalizare si drumuri in ansamblu de locuinte Henri Coanda – executie 2006 2008 D.U.P.;
144 Lucrari tehnico-edilitare in ansamblul de locuinte sos.Straulesti – executie lucrari si proiectare 2006 2007 D.U.P.;
145 Extinderea retelei de canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti 2006 2007 D.U.P.;
146 Extinderea retelei de canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti 2006 2007 D.U.P.;
147 Extinderea retelei de canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti 2006 2008 D.U.P.;
148 Extinderea retelei de canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti 2006 2008 D.U.P.;
149 Refaceri si completari – Canale pluviale si guri de scurgere, in zonele critice din municipiul Bucuresti, la evenimente pluviometrice deosebite – sector 2 si 5 2006 2007 D.U.P.;
150 Refaceri si completari – Finalizarea legaturii intre canalul colector B1 si colectorul BOANCA, pentru preluarea debitelor pluviale suplimentare 2006 2008 D.U.P.;
151 Refaceri si completari – Canale pluviale si guri de scurgere in zone critice din MB la evenimente pluviometrice deosebite – sector 4 2006 2008 D.U.P.;
152 Refaceri si completari – Refacera canalului pluvial Dn 30 din strada Progresului 2006 2007 D.U.P.;
153 Refaceri si completari – Canale pluviale si guri de scurgere pe Mihai Bravu intre Dristor si Calea Dudesti 2006 2007 D.U.P.;
154 Refaceri si completari – Canale pluviale si guri de scurgere in zone critice din municpilu Bucuresti la evenimente pluviometrice deosebite – sector 3 2006 2007 D.U.P.;
155 Artera de apa de pe Bucurestii Noi 2006 2006 D.U.P.;
156 Ameliorarea zonei suburbane de Nord a municipiului Bucuresti 2005 2006 D.U.P.;
157 Retea metropolitana de fibra optica a Municipiului Bucurestipentru telecomunicatii -NETCITY 2006 2008 D.C.R.I.;
158 Baza de date cu indici si indicatori macroeconomici, sociali si de infrastructura 2005 2006 D.R.I.;
159 Ecologizarea si dezvoltarea potentialului turistic, de recreere si agrement al parcurilor Cismigiu, Herastrau, Carol si Tineretului din Municipiul Bucuresti 2006 2007 D.P.M.E.E.C.;
160 Masura ISPA nr.2000/ RO/ 16/P/PA/001:Asistenta Tehnica pentru proiectul Modernizarea si finalizarea statiei de epurare a apelor uzate a Municipiului Bucuresti 2002 2006 D.P.M.E.E.C.;
161 Piata publica urbana si ansamblu subteran pietonal cu functiuni publice complexe 0 0 C.P.U.M.B.;
162 Zona Baicului – proiect reabilitare urbana in zone destructurate/defavorizate 0 0 C.P.U.M.B.;
163 Organizare si valorificare traseu cultural in perimetrul adiacent arterei de circulatie Calea Victoriei, intre Bulevardul Dacia si Bulevardul Regina Elisabeta. 0 0 C.P.U.M.B.;
164 Organizare si valorificare traseu cultural in perimetrul adiacent arterei de circulatie Calea Victoriei, intre Bulevardul Elisabeta si Splaiul Independentei. 0 0 C.P.U.M.B.;
165 Organizare si valorificare traseu cultural in perimetrul adiacent arterei de circulatie Calea Victoriei, intre Piata Victoriei si Bulevardul Dacia 0 0 C.P.U.M.B.;
166 Centru Local 1 – interventie risc – Sistem municipal/regional de interventie in caz de urgenta si calamitate structuri temporare destinate informarii si cazarii populatiei 0 0 C.P.U.M.B.;
167 Centru Local 2 – interventie risc – Sistem municipal/regional de interventie in caz de urgenta si calamitate structuri temporare destinate informarii si cazarii populatiei 0 0 C.P.U.M.B.;
168 Centru Local 3 – interventie risc – Sistem municipal/regional de interventie in caz de urgenta si calamitate structuri temporare destinate informarii si cazarii populatiei 0 0 C.P.U.M.B.;
169 Centru Local 4 – interventie risc – Sistem municipal/regional de interventie in caz de urgenta si calamitate structuri temporare destinate informarii si cazarii populatiei 0 0 C.P.U.M.B.;
170 Centru Local 5 – interventie risc – Sistem municipal/regional de interventie in caz de urgenta si calamitate structuri temporare destinate informarii si cazarii populatiei 0 0 C.P.U.M.B.;
171 Centru Local 6 – interventie risc – Sistem municipal/regional de interventie in caz de urgenta si calamitate structuri temporare destinate informarii si cazarii populatiei 0 0 C.P.U.M.B.;
172 Revitalizare Zona Palatului Curtea Veche apartinand Centrului Istoric al Municipiului Bucuresti 0 0 C.P.U.M.B.;, D.I.E.; si D.R.I.; din cadrul P.M.B.
173 Strada Edgar Quinet – Strada Biserica Enei – Revitalizare spatiu cultural 0 0 C.P.U.M.B.;
174 Ferentari – Rahova – Reabilitare urbana si dinamica sociala 0 0 C.P.U.M.B.;
175 Reabilitare pasaje pietonale aferente Caii Victoriei – Villacrosse – Macca (600 mp), Victoriei (550mp), Englez (260mp) 0 0 C.P.U.M.B.;
176 Strada Gherghitei – Strada Oituz – Restructurare urbana si sociala 0 0 C.P.U.M.B.;
177 HABITAT 1 Bucurestii Noi – Amenajarea spatiilor publice dintre blocuri in marile ansambluri rezidentiale cu locuinte colective 0 0 C.P.U.M.B.;
178 HABITAT 2 Colentina – Amenajarea spatiilor publice dintre blocuri in marile ansambluri rezidentiale cu locuinte colective 0 0 C.P.U.M.B.;
179 HABITAT 3 Titan – Amenajarea spatiilor publice dintre blocuri in marile ansambluri rezidentiale cu locuinte colective 0 0 C.P.U.M.B.;
180 HABITAT 4 Berceni – Amenajarea spatiilor publice dintre blocuri in marile ansambluri rezidentiale cu locuinte colective 0 0 C.P.U.M.B.;
181 HABITAT 5 Ferentari – Amenajarea spatiilor publice dintre blocuri in marile ansambluri rezidentiale cu locuinte colective 0 0 C.P.U.M.B.;
182 HABITAT 6 Drumul Taberei – Amenajarea spatiilor publice dintre blocuri in marile ansambluri rezidentiale cu locuinte colective 0 0 C.P.U.M.B.;
183 MASURA ISPA nr.2004/ RO/16/P/PE/003 Reabilitarea statiei de epurare Bucuresti- faza I, in cadrul programului inalizarea si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate a Municipiului Bucuresti 2006 2010 D.P.M.E.E.C.;
184 Revitalizare urbana si reorganizarea spatiilor subterane aferente metroului pe traseul Piata Victoriei – Piata Unirii 0 0 C.P.U.M.B.;
185 Valorizare traseu cultural Strada Pictor Verona 0 0 C.P.U.M.B.;
186 Zona Razoare – Revitalizare urbana 0 0 C.P.U.M.B.;
187 Restructurare urbana in Centrul Istoric al Bucurestiului – Zona Sf Gheorghe Nou 0 0 C.P.U.M.B.;
188 SMURD – Centru Regional de Interventie pentru situatii de urgenta si calamitate 0 0 C.P.U.M.B.;
189 Centru de cartier Titan – Restructurare urbana si sociala 0 0 C.P.U.M.B.;
190 Zona Vacaresti – Obiectiv utilitate publica – Complex de sport si agrement si parc public 0 0 C.P.U.M.B.;
191 Imbunatatire conditii de circulatie Pasaj Obor 2006 2007 D.T.D.S.C.;
192 Imbunatatire conditii de circulatie Pasaj Pietonal Eroilor 2006 2007 D.T.D.S.C.;
193 Imbunatatire conditii de circulatie Pasaj Piata Muncii 2006 2007 D.T.D.S.C.;
194 Sistem de Management al Traficului – Bucuresti 2006 2007 D.T.D.S.C.;
195 Modernizare Bd. Regina Elisabeta – Bd. Kogalniceanu 2006 2008 D.T.D.S.C.;
196 Modernizare artera D-na Ghica – Bd. Chisinau, sistem rutier si executie pasaj suprateran 2006 2007 D.T.D.S.C.;
197 Modernizare Piata Eroii Revolutiei, sistem rutier si executie pasaj pietonal 2006 2007 D.T.D.S.C.;
198 Modernizare strazi urbane in Bucuresti BEI (program cofinantat BEI) inclusiv lucrari suplimentare 2006 2006 D.T.D.S.C.;
199 Pasajul denivelat suprateran Basarab 2006 2009 D.T.D.S.C.;
200 Executie pasaj suprateran Doamna Ghica 2006 2008 D.T.D.S.C.;
201 Realizare penetratie Prelungirea Ghencea – Sos. Domnesti 2006 2007 D.T.D.S.C.;
202 Penetratie Splaiul Independentei – Ciurel – Autostrada Bucuresti – Pitesti. Realizarea unei penetratii la intrarea in Bucuresti pe 6 benzi (3 pe sens) denumita Drum Expres Autostrada Bucuresti-Pitesti, care sa faca legatura intre autostrada, linia de centura si podul Ciurel (include 4 pasaje rutiere denivelate). 2006 2008 D.T.D.S.C.;
203 Penetratie si racord Splaiul Unirii – Autostrada Bucuresti – Constanta. Realizarea unei penetratii la iesirea din Bucuresti spre Autostrada Bucuresti-Constanta pe 6 benzi (3 pe sens ) care sa se inscrie pe Splai Dudescu (include 4 pasaje rutiere denivelate). 2006 2008 D.T.D.S.C.;
204 Reabilitare drumuri urbane etapa II 0 2009 D.T.D.S.C.;
205 Reparatii capitale privind echipamente si constructii pentru dirijarea si siguranta circulatiei – Bd. Geniului – Str. Razoare 2006 2007 D.T.D.S.C.;
206 Executie strapungere Str. Buzesti – Str. Berzei – Str. Uranus si sistem rutier 2006 2008 D.T.D.S.C.;
207 Realizare strapungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu, sistem rutier. Realizarea unei strapungeri care face legatura cu penetratia spre Autostrada Bucuresti-Constanta pe 6 benzi (3 pe sens) si include 1 pasaj rutier denivelat. 2006 2007 D.T.D.S.C.;
208 Reabilitare Bd. 1 Decembrie 1918 (Bd. Theodor Pallady – Bd. Basarabia), linie de tramvai sis sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
209 Reabilitare Sos.Colentina (Pod Voluntari – Sos. Mihai Bravu ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
210 Reabilitare Bd. Iancu de Hunedoara (Piata Victoriei – Calea Dorobanti), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
211 Reabilitare Str. Maica Domnului (Str. Reinvierii – Bd. Lacul Tei), linie de tramavai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
212 Reabilitare Calea Mosilor (Sos. Mihai Bravu – Piata Unirii), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
213 Reabilitare Sos. Oltenitei ( Piata Eroii Revolutiei – Piata Sudului – ROMPRIM ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
214 Reabilitare Sos. Stefan cel Mare ( Calea Dorobanti – Intersectia Bucur Obor ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
215 Reabilitare Str. Tunari ( Sos. Stefan cel Mare – Piata Galati ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
216 Reabilitare Str. Viitorului ( Sos. Stefan cel Mare – Piata Galati ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
217 Realizare supralargire bulevardul Constantin Brancoveanu (Str. Nitu Vasile – Str. Turnu Magurele), sistem rutier 2006 2006 D.T.D.S.C.;
218 Realizare supralargire artera Nitu Vasile (Bd. Alexandru Obregia – Bd. Constantin Brancoveanu), sistem rutier 2006 2006 D.T.D.S.C.;
219 Realizare supralargire Soseaua Pipera (Calea Floreasca – CF Bucuresti-Constanta), sistem rutier si executie pasaj denivelat 2006 2007 D.T.D.S.C.;
220 Realizare supralargire Sos. Sisesti – Sos. Ion Ionescu de la Brad, sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
221 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
222 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
223 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2007 2010 D.Inv.;.
224 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
225 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2009 D.Inv.;.
226 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2009 D.Inv.;.
227 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2004 2006 D.Inv.;.
228 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 2007 2010 D.Inv.;.
229 Consolidarea cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 2006 2009 D.Inv.;.
230 Modernizare linie de tramvai pe Sos. Mihai Bravu si Calea Vacaresti de la Calea Vitan la Big Berceni 2006 2007 R.A.T.B.;
231 Modernizarea liniei de tramvai pe Sos. Chitiliei de la Bd. Bucurestii Noi la Str. Mezes 2006 2007 R.A.T.B.;
232 Modernizarea caii de rulare a tramvaiului pe Str. Iacob Felixde la intersectia cu Bd. Ion Mihalache pana la intersectia cu Sos. Nicolae Titulescu 2006 2006 R.A.T.B.;
233 Modernizarea linie de tramvai pe Bd. Marasesti si Bd. Octavian Goga de la Bd. Dimitrie Cantemir la Str. Nerva Traian 2006 2007 R.A.T.B.;
234 Modernizarea liniei de tramvai pe Sos. Mihai Bravu de la Calea Vitan la Bucur Obor 2006 2007 R.A.T.B.;
235 Modernizarea caii de rulare a tramvaiului pe Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti, Str. Polizu Gheorghe, Calea Grivitei, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Sos. Nicolae Titulesc, Bd. Banu Manta 2006 2007 R.A.T.B.;
236 Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai in zona de sud-vest a Municipiului Bucuresti 2001 2006 R.A.T.B.;
237 Amenajare terminal multimodal Sfanta Vineri pe Str. Sfanta Vineri 2007 2007 R.A.T.B.;
238 Modernizare Autobaza Alexandria 2006 2008 R.A.T.B.;
239 Modernizare Autobaza Ferentari 2006 2008 R.A.T.B.;
240 Modernizare linie de tramvai pe Bd. Bucurestii Noi de la Laromet la Sos. Chitila 2007 2007 R.A.T.B.;
241 Modernizare linie de tramvai pe Calea Calarasi si Bd. Corneliu Coposu, intre Bd. Chisinau si Str. Sfanta Vineri 2007 2007 R.A.T.B.;
242 Modernizare liniei de tramvai pe Calea Serban Voda, Bd. Gheorghe Sincai, Str. Nerva Traian 2007 2007 R.A.T.B.;
243 Modernizare linie de tramvai pe Str. Armand Calinescu de la Str. Vasile Lascar pana la Calea Mosilor 2007 2007 R.A.T.B.;
244 Sistem Automat Taxare 2005 2006 R.A.T.B.;
245 Modernizare linie de tramvai pe Sos. Progresului intre Sos. Viilor si Str. Razoare 2006 2007 R.A.T.B.;
246 Modernizarea caii de rulare a tramvaiului pe Bd. Nicolae Titulescu de la Bd. Alexandru Ioan Cuza la Str. Mexic 2006 2006 R.A.T.B.;
247 Linie de troleibuz pe Calea Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir intre Piata Sudului si Str. Halelor 2006 2007 R.A.T.B.;
248 Inlocuire piese de cale in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti 2006 2007 R.A.T.B.;
249 Modernizare tramvaie 2006 2006 R.A.T.B.;
250 Achizitii troleibuze 2006 2008 R.A.T.B.;
251 Achizitii tramvaie 2006 2007 R.A.T.B.;
252 Achizitii autobuze 2006 2007 R.A.T.B.;
253 CAPRICE “Regiuni de Capitale care integrează Transportul Public în scopul Eficientizării Energetice” 2008 2011 D.T.D.S.C.;