Proiectele Primăriei Sector 6 aflate în dezbatere publică – august 2014

Proiectele Primăriei Sector 6 aflate în dezbatere publică – august 2014

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 28-08-2014

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  2 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

  1. Anexa

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 02.09.2005 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. 9PJ/02.09.2005

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţerealizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

  1. Anexa  

PHLC 4 – Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii  unei hotărâri prin care terenul situat între Secţia 25 Poliţie şi Şcoala Gimnazială nr. 279 să treacă din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Sectorului 6 în vederea utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală)

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului contractului cadru de asociere în participaţie pe care îl încheie Administraţia Pieţelor Sector 6

  1. Anexa

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului  „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516

  1. Anexa

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului  „Europa inclusivă- Iniţiative regionale sustenabile”, ID 142874

  1. Anexa

PHCL 8 – Proiect privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”, ID 143222

  1. Anexa